Polish English French German Russian Spanish

  • 2404

Szanowni Państwo,

Prezentujemy udoskonalone konstrukcje zbiorników w agregatach prądotwórczych FOGO

Spawana w 100% rama jest solidna i przyjazna dla środowiska, odporna na wycieki paliwa i płynów silnikowych.

 

Projekt nr WND-RPWP.01.02.01-30-D36/09 „Robotyzacja procesów technologicznych szansą dla firmy Agregaty FOGO na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw" Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Schematu I Projekty inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.